Επικοινωνια

Οικόσημο

Βενιζέλου 58 , Σέρρες

Ταχ.Κώδ. 62100

Τηλ. Επικ. 0030 2321 0 53757

Web : www.oikosimo.com.gr

E-Mail : info@oikosimo.com.gr